درباره رایکاتولز

تاریخچه شرکت

تاریخچه شرکت

شرکت‌ رایکاتولز، پس از اجرای آخرین مرحله تجدید ساختار گروه در سال ۱۳۹۱، در قالب پنج بخش ساختاربندی شده‌اند. هر یک از این بخش‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه نیز وظیفه انجام بخشی از کسب و کار شرکت را بر عهده دارند.

شناخت شرکت

شناخت شرکت

شرکت‌ رایکاتولز، پس از اجرای آخرین مرحله تجدید ساختار گروه در سال ۱۳۹۱، در قالب پنج بخش ساختاربندی شده‌اند. هر یک از این بخش‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه نیز وظیفه انجام بخشی از کسب و کار شرکت را بر عهده دارند.

لاستیک درآر سنگین

برتریهای رایکاتولز

لاستیک درار و لاستیک درآر سنگین یا لاستیک درآور، از جمله تجهیزات تعمیرگاهی شامل لاستیک درار کامیونی، لاستیک درار لودری و اتوبوسی است که رایکاتولز ارائه دهنده انواع لاستیک دراورها می باشد.

اخبار و رویدادهای مهم